Privacybeleid

Privacyverklaring van PUUR GewichtsCoach. 

PUUR GewichtsCoach is een professionele praktijk waar u terecht kunt voor advies omtrent gewichtsbeheersing en beweging.

Contact gegevens:
Adres: Van Wijnbergenlaan 61, 3771 JJ  Barneveld
website: www.puurgewichtsgoach.nl
e-mail: info@puurgewichtscoach.nl
Telefoonnummer: 06 41 62 86 68

PUUR GewichtsCoach vraagt bij het maken van een afspraak naar uw telefoonnummer en e-mailadres. Verder verzamel ik bij vervolgconsults persoonlijke gegevens die ik nodig heb om een gepersonaliseerd voedings-, bewegings- en leefstijladvies te kunnen geven, afgestemd op de individuele gezondheid, dagelijks leven en voorkeuren op het gebied van voeding en beweging. Hierbij gaat het primair om uw naam, adres, postcode + woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, gezinssituatie, medicatie, polisnummer en zorgverzekeraar, relevante medische geschiedenis, of u rookt, het beroep, doelstelling met de begeleiding, het ontstaan van de vraag en de huidige situatie van uw gewicht, eventuele klachten, dieetverleden en of u aan beweging doet. Daarnaast verzamel ik ook gegevens uit het antropometrisch onderzoek, zoals gewicht, BMI, vet- en spierpercentage, middelomtrek en het energieverbruik. In de voortgangsgesprekken verzamel ik uw ervaringen op basis waarvan we de begeleiding kunnen afstemmen of bijstellen. Als deze gegevens niet of niet eerlijk worden verstrekt, kan ik niet garanderen dat ik u een goed advies kan geven.

De persoonsgegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming niet aan derden verstrekt, behoudens onder speciale omstandigheden waarin moet worden voldaan aan een wettelijke verplichting.

De persoonsgegevens die zijn verstrekt tijdens het intake gesprek en de rapportage van de vervolgconsults worden op papier in een afgesloten kast en afgesloten praktijkruimte bewaard. PUUR GewichtsCoach houdt deze gegevens nog 2 jaar na de laatste afspraak in archief, waarna ze worden vernietigd. Tevens wordt van elke klant het e-mail adres opgeslagen in een database bestand van de website, zodat we in geval van calamiteiten over het klantenbestand kunnen beschikken en contact met u kunnen opnemen. Dit bestand is alleen in te zien door de eigenaar van PUUR GewichtsCoach en de beheerder van de website.
Heeft u zich alleen ingeschreven voor de nieuwsbrief? Deze gegevens blijven bewaard zolang u ingeschreven staat, zodra u zich uitschrijft worden binnen een maand uw gegevens verwijderd.

U heeft altijd recht op inzage, rectificatie en/of wissen/verwijderen van uw gegevens en ook om tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar te maken. Neem hiervoor contact op met PUUR GewichtsCoach.

U heeft het recht op overdracht van uw gegevens en op het intrekken van de toestemming voor het verwerken van uw gegevens. Neem hiervoor contact op met PUUR GewichtsCoach.

PUUR GewichtsCoach gaat heel zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Mocht u echter merken dat er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan direct contact met ons op.
Als u klachten heeft over hoe wij met uw gegevens omgaan, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

U kunt onze website bezoeken zonder mee te delen wie u bent of ons informatie te verschaffen. Deze website houdt alleen door middel van google analytics het aantal bezoekers bij en via welke weg deze bezoekers op de website terecht komen.

PUUR GewichtsCoach heeft een verwerkersovereenkomst met provider PCExtreme. Deze provider draagt zorg voor de beveiliging van onze website.
Na het intakegesprek en/of bij het aanmelden voor de nieuwsbrief wordt uw naam en e-mailadres opgeslagen in een database bestand van de website. Dit bestand is alleen in te zien door de eigenaar van PUUR GewichtsCoach en de beheerder van de website.