Bedrijven

Uit onderzoek blijkt dat een gezonde werknemer een beduidend lager ziekteverzuim heeft dan een minder gezonde werknemer. De verantwoordelijkheid ligt in eerste instantie bij uw werknemers maar u kunt als werkgever ondersteuning bieden. Voor een werkgever gaat het niet meer alleen om de vraag: “Hoe krijg ik mijn zieke werknemer weer terug op de zaak?” De vraag is nu vaak: “Hoe kan ik mijn mensen gezond en vitaal houden, zodat ze duurzaam inzetbaar en productief zijn in mijn bedrijf?”

Werknemers met een gezond lichaamsgewicht hebben veel minder kans op hart- en vaatziekten, diabetes type 2, gewrichtsklachten, hoge bloeddruk, etc. Ook zal bijvoorbeeld griep minder grip hebben op gezonde, weerbare werknemers.

Kortom, gezonde en vitale werknemers betekenen voor u als werkgever ….bedrijven

 • minder uitval door lichamelijke klachten
 • lager ziekteverzuim
 • minder (personeels)kosten
 • tevreden mensen die met plezier en extra inzet werken
 • betere concentratie en prestaties
 • prettige werksfeer waarin het goed samenwerken is
 • vergroting bedrijfsimago in uw regio/ markt.

Genoeg redenen voor u als bedrijf om te investeren in de gezondheid en vitaliteit van uw werknemers! PUUR GewichtsCoach kan uw werknemers begeleiden naar een gezonde leefstijl door bijvoorbeeld een persoonlijk spreekuur te houden in uw bedrijf en/of het geven van diverse workshops.

Bedrijfsworkshops

PUUR GewichtsCoach biedt diverse workshops aan die uw werknemers inzicht geven in een gezond eet- en leefpatroon met als doel bewustwording van de beweeg- en eetgewoontes en hoe dit te verbeteren.

Workshops:

 • Eet je fit!
 • De gezonde bedrijfskantine
 • Overgewicht
 • Ploegendiensten
 • Schijf van Vijf
 • Etiketten lezen

In alle gevallen is er sprake van maatwerk. Daarom kunt u voor meer informatie over de diverse mogelijkheden contact opnemen met Janine van Laar van PUUR GewichtsCoach.